IT & Teknologi

Vad behöver revisorer veta om professionell skepsis?

Vad behöver revisorer veta om professionell skepsis?

Professionell skepticism är en kritisk komponent i en internrevisors omsorgsplikt som gäller under alla uppdrag. Det är en attityd som inkluderar ett ifrågasättande sinne och en kritisk bedömning av lämpligheten och tillräckligheten av revisionsbevis. Det kräver att vara uppmärksam på förhållanden som kan indikera möjliga felaktigheter på grund av fel, försummelse eller bedrägerier, och en kritisk bedömning av revisionsbevis. Professionell vård, som är nära kopplad till professionell skepsis, är avgörande under planeringen, utförandet och rapportförberedelserna för varje engagemang. Revisorer använder sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att flitigt utföra, i god tro och med integritet, insamling och objektiv utvärdering av bevis. Skandalerna på Enron, WorldCom, Tyco, Stanford International Bank, många av affärerna som orsakade den finansiella kollapsen 2008 och de nyare frågorna som påverkar Mitsubishi Materials, Kobe Steel, Wells Bland annat Fargo, Theranos och Volkswagen har väckt frågor om huruvida revisorer och inspektörer varit tillräckligt skeptiska i sitt arbete. Allmänhetens, vissa tillsynsmyndigheters och andra intressenters oro har lyfts fram i media och fortsätter att mata den debatten. Professionell skepsis är grundläggande för internrevisorernas roll och prestation, och det är en avgörande aspekt av revisionens kvalitet. Den har tre element: 1. Attribut: Detta avser revisorns kunskap, skicklighet och övergripande förmåga. Internrevisorer…
Läs mer
Vad är en Dataingenjör? Vad gör de?

Vad är en Dataingenjör? Vad gör de?

En dataingenjör är en person som ansvarar för att utveckla, designa och underhålla olika datasystem och databaser. De arbetar med att samla in, analysera, lagra och tillgängliggöra data för olika ändamål, såsom beslutsstöd, analys och rapportering. Dataingenjörer arbetar ofta med att utveckla och optimera olika dataprocesser och -system för att säkerställa att de fungerar säkert, tillförlitligt och effektivt. De kan också arbeta med att säkerställa att data är säkert lagrat och skyddat mot förlust eller skada. Dataingenjörer kan också ansvara för att samarbeta med olika företagsavdelningar och verksamhetsområden för att förstå deras databehov och hjälpa till att utveckla lösningar för att tillgodose dessa behov. De kan också arbeta med att analysera data för att hitta mönster och trender och hjälpa företag att fatta informerade beslut. Det finns många olika karriärmöjligheter inom dataingenjörsfältet, och det finns många olika utbildningsprogram och kurser som erbjuder träning i olika datatekniker och verktyg. Genom att välja en utbildning och karriär som dataingenjör kan man få möjlighet att bidra till att utveckla och förbättra olika datasystem och -processer och hjälpa företag att fatta informerade beslut. Det finns många olika områden där dataingenjörer kan specialisera sig, inklusive big data, business intelligence, maskininlärning och datavetenskap. Här är några…
Läs mer
Vad är Elektroteknik? Förklarat!

Vad är Elektroteknik? Förklarat!

Elektroteknik är en teknisk vetenskap som handlar om att utveckla, designa, installera, testa och underhålla elektriska system och utrustning. Det kan handla om allt från små elektriska komponenter och enheter till stora elektriska anläggningar och nätverk. Elektroteknik spelar en viktig roll inom många olika områden, inklusive elektronik, energi, transport, industri, telekommunikation och många andra. Elektroteknik bidrar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten på många olika produkter och tjänster och spelar också en viktig roll i att säkerställa att olika system och utrustning fungerar säkert och tillförlitligt. Elektroteknik kräver en grundläggande förståelse av elektriska begrepp och principer, såsom spänning, ström, resistans och kapacitans. Det kräver också kunskap om olika elektriska komponenter och verktyg, såsom transformatorer, reläer, motorer och instrument. Det finns många olika karriärmöjligheter inom elektroteknik, och det finns många olika utbildningsprogram och kurser som erbjuder träning i olika elektriska verktyg och tekniker. Elektroteknik är ett område som utvecklas snabbt, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste teknikerna och trenderna. Elektroteknik spelar en viktig roll inom många olika områden, inklusive elektronik, energi, transport, industri, telekommunikation och många andra. Här är några exempel på olika områden där elektroteknik spelar en viktig roll: Elektronik: Elektronik handlar om att utveckla,…
Läs mer
Vad är Datorteknik? Förklarat!

Vad är Datorteknik? Förklarat!

Datorteknik handlar om att använda datorteknik för att lösa olika problem och uppgifter. Det kan handla om att använda datorprogram och system för att analysera data, simulera olika processer, skapa grafik och annan visualisering, eller att utveckla olika databaser och webbapplikationer. Datorteknik spelar en viktig roll inom många olika områden, inklusive affärsverksamhet, undervisning, hälsa, offentlig sektor och många andra. Det finns många olika tekniker och verktyg som används inom datorteknik, och det är viktigt att välja rätt verktyg för det ändamål man har. Datorteknik kan bidra till att förenkla olika processer och öka effektiviteten inom olika områden. Det kan också hjälpa till att öka tillgången till olika tjänster och information och bidra till att förbättra kommunikationen och samarbetet. Det finns många olika karriärmöjligheter inom datorteknik, och det finns många olika utbildningsprogram och kurser som erbjuder träning i olika datortekniska verktyg och tekniker. Datorteknik är ett område som utvecklas snabbt, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste teknikerna och trenderna. Det finns många olika tekniker och verktyg som används inom datorteknik, och det är viktigt att välja rätt verktyg för det ändamål man har. Här är några exempel på olika tekniker och verktyg som används inom datorteknik:…
Läs mer
Vad är Telekommunikation? Förklarat!

Vad är Telekommunikation? Förklarat!

Telekommunikation, eller telekom, innebär att man använder tekniker och system för att kommunicera på distans. Det kan handla om att skicka och ta emot telefonsamtal, skicka textmeddelanden och e-post, eller att använda olika sociala medier. Telekommunikation kan också innefatta att använda olika tekniker för att överföra data, som till exempel bredband och mobila nätverk. Telekommunikation har spelat en viktig roll i människors vardag i många år, och tekniken har utvecklats kontinuerligt under den tiden. I dag finns det många olika tekniker och system för telekommunikation, och de kan bidra till att förenkla olika processer och förbättra kommunikationen och samarbetet. Telekommunikation kan också spela en viktig roll i att förbättra tillgången till olika tjänster och information. Det finns många olika användningsområden för telekommunikation, och tekniken kan bidra till att förbättra olika processer och tjänster inom många olika områden, inklusive affärsverksamhet, hälsa, undervisning och offentlig sektor. Telekommunikation kan också spela en viktig roll i att förbättra kommunikationen och samarbetet inom olika organisationer och samhället i stort. Det finns många olika tekniker och system för telekommunikation. Här är några exempel: Telefoni: Telefoni innebär att man kan skicka och ta emot telefonsamtal på distans. Det finns olika tekniker för telefoni, som fasttelefoni, mobiltelefoni och…
Läs mer
Vad är IT kommunikation? Förklarat!

Vad är IT kommunikation? Förklarat!

IT-kommunikation, eller informationsteknisk kommunikation, innebär att använda olika IT-system och tekniker för att kommunicera och samarbeta. Det kan handla om att skicka e-post, chatta, videochatta eller använda olika sociala medier. IT-kommunikation kan också innefatta att dela och samarbeta kring olika dokument och information online. IT-kommunikation har blivit alltmer vanligt de senaste åren, och många organisationer och företag använder olika IT-system för att kommunicera och samarbeta. Det har gjort det enklare att hålla kontakt med varandra och att samarbeta på distans, och det har också gjort det möjligt att kommunicera med personer över hela världen. IT-kommunikation kan vara mycket givande och kan bidra till att förenkla olika processer och förbättra samarbetet inom olika organisationer och samhället i stort. Det är dock viktigt att ha en bra förståelse för hur IT-system fungerar och att vara medveten om eventuella säkerhetsrisker och utmaningar som kan uppstå. Det finns många olika tekniker och verktyg som används inom IT-kommunikation. Här är några exempel: E-post: E-post är ett av de mest använda verktygen för IT-kommunikation. Det gör det möjligt att skicka och ta emot textmeddelanden och andra dokument elektroniskt. E-post är ett lättillgängligt och snabbt sätt att kommunicera med andra personer, oavsett var de befinner sig. Chatta:…
Läs mer
Hur Fungerar IT? Informationssystem, IT-System Förklarat!

Hur Fungerar IT? Informationssystem, IT-System Förklarat!

IT, eller informationsteknik, är en samlingsbeteckning för all teknik och system som används för att hantera, lagra och förmedla information. IT-system kan användas i många olika sammanhang, inklusive för att kommunicera, lära, få tillgång till information och för att automatisera olika processer. IT-system består oftast av en kombination av hårdvara, programvaror och nätverk, och de kan vara mycket komplexa. Hårdvara innebär fysiska enheter, såsom datorer, serverer och lagringsenheter, medan programvaror är de mjukvaror som används för att styra och kontrollera hårdvaran. Nätverk innebär de system och tekniker som används för att ansluta och kommunicera mellan olika enheter och system. IT-system kan användas för att lösa många olika problem och förbättra olika processer. Det kan till exempel handla om att hantera och analysera stora mängder data, automatisera olika rutiner eller förbättra kommunikationen inom en organisation. IT-system kan också användas för att få tillgång till olika tjänster och information, som till exempel att söka efter och hitta information på internet eller att få tillgång till olika program och tjänster online. För att fungera optimalt behöver IT-system ofta konfigureras och underhållas av IT-tekniker, som ser till att systemen fungerar så bra som möjligt och att eventuella problem löses. IT-system kan också kräva regelbunden…
Läs mer
Vad är IT? Informationsteknik Förklarat!

Vad är IT? Informationsteknik Förklarat!

IT är en förkortning för informationsteknik, vilket innebär tekniker och metoder som används för att hantera, lagra, bearbeta och överföra information. IT-system inkluderar vanligtvis datorer, programvaror, nätverk och annan teknik som används för att lagra, bearbeta och överföra information. IT-området omfattar också användningen av tekniker för att hantera och skydda information, såsom säkerhetsåtgärder och tekniker för att skydda mot dataintrång och datalekage. IT är en viktig del av många organisationer och företag, och det är också en viktig del av vår vardag, eftersom vi ofta använder teknologi för att kommunicera, lära och få tillgång till olika typer av information. IT-området omfattar en mängd olika områden och tekniker, inklusive: Datorer och programvaror: Datorer och programvaror används för att lagra, bearbeta och överföra information. Detta inkluderar både stationära datorer och bärbara datorer, samt olika typer av programvaror som används för att utföra specifika uppgifter. Nätverk: Nätverk används för att sammankoppla datorer och andra enheter, så att de kan dela information och resurser. Det finns olika typer av nätverk, inklusive lokala nätverk (LAN), bredbandsnätverk (WAN) och trådlösa nätverk (WLAN). Databaser: Databaser används för att lagra och hantera stora mängder information på ett strukturerat sätt. Databaser kan användas för att lagra olika typer av…
Läs mer
10 Fördelar och Nackdelar med XML

10 Fördelar och Nackdelar med XML

XML (Extensible Markup Language) är ett textbaserat meta- eller märkningsspråk , som representerar ett format för att visa information strukturellt, men har för- och nackdelar. Den informationen kan vara transaktioner, fakturor, konfigurationer, böcker, dokument och så mycket mer. Språket härrör från ISO 8879 SGML-formatet som gjorts tillämpligt för webbanvändning. Fördelar med XML Låt oss börja med de positiva fördelarna med att använda Extensible Markup Language. Här är flera fördelar med XML: 1. XML är självbeskrivande Element och attribut i detta textbaserade format är ofta självförklarande. Därför kan även människor som aldrig har studerat det hitta och hitta mindre fel i koden som att stänga XML-taggen. Även om taggar är mer flexibla än HTML, är de också skiftlägeskänsliga. Dessutom är den relativt läsbar för människor, inte bara för maskiner. 2. Det är allmänt använt och dokumenterat XML har ett brett utbud av applikationer nuförtiden. Det fungerar inte bara på webben för att överföra data över ett nätverk, utan också lokalt och mellan program, människor, datorer och människor, och så vidare. Det är också grunden för många standarder och format. Till exempel är ordbehandlingsformat som OOXML och ODF baserade på det, liksom det allt populärare SVG-grafikformatet. Standarder som Universal Plug och Play…
Läs mer
Hur man förvandlar information om cyberhot till handlingsbar cyberhotsinformation (CTI)

Hur man förvandlar information om cyberhot till handlingsbar cyberhotsinformation (CTI)

En snabb titt på nyheterna avslöjar ett enormt behov av informationssäkerhet. Du har förmodligen sett mer än några få historier om hacking av val, spionage, utländsk underrättelsetjänst, avlyssningar och övervakning. Om ditt jobb involverar operationalisering av informationssäkerhet inom en betydande eller snabbt växande organisation kommer du troligen att hantera " hotintelligens” eller förkortat ”CTI”. CTI inkluderar en uppsättning underförstådda industrilösningar och tjänster som hotdataflöden, hotvarningar och rapporter, hotrådgivningstjänster och hotforskningstjänster. Även med allt det hårda arbete som går åt till informationssäkerhet, kan värdet du får från offentliga nyheter vara den mest handlingskraftiga intelligensen som sprids till ditt team idag. Varför är detta så vanligt? Media är inte utbildade i infosec, de är verkligen inte medlemmar av underrättelsetjänsten. Kort svar: Majoriteten av hotets "underrättelser" som du tar emot och försöker operationalisera framgångsrikt är för närvarande inte alls underrättelser; det är bara information. Vad gör intelligens? Det verkliga syftet med intelligens är att göra det möjligt för din organisation att fatta ett beslut operativt, strategiskt och/eller taktiskt. Media lyckas i detta avseende eftersom de tar informationen som ges till dem och omvandlar den till en berättelse, vilket skapar (i vissa fall) handlingsbar intelligens. I huvudsak förvandlar intelligens "vad" och "hur" från informationen…
Läs mer